Terreinverlichting

Terreinverlichting

Veel terreinen worden ’s nachts verlicht omwille van veiligheid en inbraakpreventie, bijvoorbeeld parkeergarages, bedrijventerreinen en bouwterreinen. Meestal wordt dit gedaan door middel van hoge verlichtingspalen. Dit zorgt vaak voor lichthinder omdat een groot deel van de omgeving wordt mee verlicht.

Parkeergarages
Parkeergarages worden gekenmerkt door de matige hoeveelheid daglicht die binnen kan vallen, of zelfs geen natuurlijk licht bij ondergrondse parkeergarages, en de lange openingstijden. Dit maakt het noodzakelijk om ze kunstmatig te verlichten. Bij het bouwen van parkeergarages wordt er rekening gehouden met twee normen, de NEN-EN 1246-1 en de NEN-EN 2443. Hierin is bijvoorbeeld vastgelegd wat de richtwaarde voor de lux is. Voor noodverlichting is er dan nog een aparte derde norm, de NEN-EN 1838.

Enkele modernere toepassingen van verlichting zijn het gebruik van ledlampen, daglichtsensoren en tijdsensoren.

Beeld: George Hoozemans

Bouwterreinen
Het verlichten van bouwterreinen heeft het doel om de overzichtelijkheid en veiligheid te verbeteren. Zo helpt een goede verlichting van de toegang tot het bedrijventerrein het werkverkeer veilig af en aan rijden. Ook kan het nodig zijn om langer te blijven verlichten als het werk zowel overdag als ‘s nachts plaatsvindt. Hierbij is het wel noodzakelijk dat er van tevoren een plan is opgesteld omtrent de verlichting, zoals in de Arbowet staat, dat ook voldoet aan de eisen van de algemene wetgeving rondom lichthinder. Inmiddels wordt groene ledverlichting ook steeds vaker toegepast op onder meer bouwterreinen. Enkele voordelen van groene ledverlichting zijn minder luchtvervuiling, minder impact op flora en fauna en betere zichtbaarheid door de lagere verblinding.

Beeld: Sotto le Stelle

Bedrijventerreinen
Net als het verlichten van de parkeergarages en de bouwterreinen, heeft het verlichten van bedrijventerreinen de functie om bij te dragen aan de veiligheid. Er valt veel te behalen op dit gebied. Uit onderzoek over de periode van 2007-2009 kwam naar voren dat “bijna een derde van de ondernemers en de personeelsleden op een bedrijventerreinen zich jaarlijks ‘wel eens’ onveilig voelde in het eigen bedrijf”.  Bovendien wordt er jaarlijks bijna 200 miljoen euro aan schade op en rond bedrijventerreinen uitgekeerd.

De MKB-Nederland, de landelijke belangenvereniging voor het midden- en kleinbedrijf, is daarom in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B zijn maatregelen opgenomen om onder andere deze twee problemen (gevoel van veiligheid en schade) te verminderen. Een van die maatregelen is het handig gebruik maken van verlichting met zo min mogelijk lichthinder tot gevolg.

Zo loopt er sinds kort een onderzoek naar het toepassen van slimme verlichting in combinatie met een app. Met behulp van bewegingssensoren wordt het licht zo gedoseerd dat deze op de juiste momenten aan- of uitgaat. Ook kunnen via de app actuele meldingen worden ingevoerd. De app heeft niet alleen als als doel de omgeving duurzamer, veiliger en aantrekkelijker te maken en houden, maar ook om de onderlinge saamhorigheid te versterken.