Gezondheid

Gezondheid

Rust in de duisternis

Vrijwel alle lichaamsfuncties en gedragingen vertonen een ritme van ongeveer 24 uur. Voorbeelden hiervan zijn de lichaamstemperatuur, hormoonafgifte, slapen en waken. Hoewel je er gewoonlijk amper bij stilstaat of er iets van merkt, zijn deze ritmes essentieel voor ons welbevinden. Dat merkt je echter pas – in negatieve zin – als de ritmes ontregeld raken, zoal bij jetlag of ploegendienst (Bron: Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid).

Licht werkt verstorend op de mens. Sinds de komst van de elektrische lamp zijn mensen gemiddeld 1,5 uur korter gaan slapen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat vijf procent van de Nederlandse bevolking ernstige lichthinder ondervindt en drie procent slaapverstoring. Dat betekent dat ongeveer 675.000 mensen zich weleens gehinderd voelen door licht en 400.000 mensen slaapverstoring ervaren. Volgens de onderzoekers moeten we lichtvervuiling serieuzer nemen. Lees er meer over in dit interessante artikel van atlasleefomgeving.

Hier vind je een interessant artikel over de gevolgen van lichtvervuiling. Harde feiten en statistieken wijzen in dit artikel op duidelijke overlast van lichthinder. In deze factsheet valt te lezen over gezondheid van mens en dier, verschillende kleuren van licht en de reactie van dieren hierop, en wat we kunnen doen om dit aan te pakken.

 

 

Hinderlijke lichten

Uit onderzoek komt naar voren dat omwonenden van kassen met assimilatieverlichting en van sportvelden hinder ondervinden van het oplichten van hun woningen en tuinen, van direct zicht op de lichtbronnen of van de gloed erboven. De percentages matig of ernstig gehinderden variëren van 5 tot 15.

Vooral de gloed boven kassen ervaren omwonenden als hinderlijk. Avondlijke wandelaars ondervinden vooral hinder van direct zicht op kaslicht. Door het groeiende gebruik van buitenverlichting zal het aantal mensen dat hinder ervaart de komende jaren toenemen.

Gevolgen gezondheid

In verschillende onderzoeken zijn er relaties gelegd tussen lichtvervuiling en borstkanker, slaapstoornissen en stress. Uit het advies van de Gezondheidsraad uit 2017 blijkt dat bij mensen een te lange blootstelling aan licht kan zorgen voor ontregeling van lichaamsprocessen. Dit kan leiden tot een verstoorde slaap en een verstoord herstelvermogen. Daarnaast kan (langdurig) nachtwerk leiden tot een verhoogd risico op slaapproblemen, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

Melatonine tekort

Op dit moment is er in de wetenschappelijke wereld discussie over de invloed van licht op de vorming van kanker. Er zou een mogelijk verband bestaan tussen blauwe ledverlichting en borst- en prostaatkanker.

Melatonine speelt in dit alles een belangrijke rol. Dit hormoon wordt in het lichaam aangemaakt wanneer het donker is. Melatonine heeft een remmend effect op kwalijke processen, zoals het ontstaan van kanker. Wanneer iemand zich ’s nachts met onvoldoende duisternis omringt, wordt de productie van melatonine verminderd en hiermee ook de kracht van het afweersysteem.