Oorzaken


Onze ambassadeur Vincent Bijlo geeft zijn visie op licht, verspilling en vervuiling

Overal om ons heen brandt licht wanneer het donker is. Al deze bronnen zorgen samen voor ontzettend veel lichtvervuiling. Ondanks alle besparingen en moderne technieken baadt de aarde ’s nachts steeds meer in het kunstlicht. Gebieden die al kunstmatig worden verlicht, zoals steden, werden de afgelopen vijf jaar haast 10 procent helderder. Intussen groeide ook het totale oppervlak waar we het licht aan laten, met ruim 2 procent per jaar. Lees meer

Een overzicht van de grootste vervuilers:

kassen-lichthinder
Steeds meer kassen worden verlicht door speciale verlichting, zogenaamde assimilatieverlichting. Vooral rozen en andere snijbloemen blijken beter en sneller te groeien als ze meer licht ontvangen. Maar ook veel voedingsgewassen groeien sneller. Dit levert de roodgele luchten boven kas gebieden op. Het kost bovendien veel energie. Verreweg het grootste deel van het uitgestoten licht, verlaat de kas via het dak. Van boven zijn de kassen dus goed zichtbaar als grote, licht uitstralende oppervlakten. De lichtintensiteit is relatief hoog in vergelijking met die van wegen. Ook gaat het bij kassen om zeer grote oppervlakten, vergeleken met bijvoorbeeld sportvelden en wegen. Niet alleen het aantal kassen dat door assimilatieverlichting wordt belicht, maar ook de verlichtingssterkte in de kas zelf neemt nog steeds toe. Dat betekent dat de hemel in Nederland in veel gebieden een rode gloed krijgt en schijnbaar in brand staat. Deze gloed is tot op een afstand van zo’n 20 kilometer waar te nemen. Een groot deel van Nederland wordt dus door een relatief klein aantal kassen verlicht.

openbare-lichthinder
Wegen en straten worden verlicht voor verschillende doeleinden. Verkeer en sociale veiligheid zijn belangrijk, maar ook je weg kunnen vinden. Er zijn internationaal grote verschillen of wegen verlicht worden: van de ruim 3200 kilometer rijksweg in Nederland wordt ongeveer 700 kilometer verlicht, dat is ruim 20%. Ter vergelijking: in België is 90% procent van de rijkswegen verlicht. De Duitsers verlichten naar schatting slechts 5% van de autosnelwegen.

Licht kan de verkeersveiligheid ook in gevaar brengen. Wanneer sterk licht (ten opzichte van de omgeving) horizontaal op een mens afkomt, ontstaat verblinding. Bovendien blijken lichtvlakken erg hinderlijk wanneer men daar vanuit een donker gebied tegenaan kijkt.

Wat je het beste kan doen als gemeente lees je hier. Ook zijn er al heel wat gemeenten die de lampen uit doen of kiezen voor andere energie besparende en lichtvervuiling voorkomende maatregelen. Deze noemen wij ook wel de successen van de Nacht van de Nacht!

sportvelden-lichthinder
Mensen die overdag werken willen vaak ‘s avonds ontspannen. De laatste jaren worden sportvelden dan ook almaar langer verlicht. Standaard worden grote schijnwerpers gebruikt, soms met meerdere lampen. Er zijn ongeveer 60.000 lichtmasten in Nederland op sportvelden.

parkeer-lichthinder
Veel plekken zoals parkeergarages en terreinen worden de hele nacht verlicht. De reden hierachter is doorgaans veiligheid. Denk ook aan de aanlichting van kantoorgebouwen en bouwterreinen. Op zulk soort plekken kan veel efficiënter worden omgegaan met licht, bijvoorbeeld door slimme verlichting.

sierverlichting
Naast reclameborden en bedrijfspanden worden ook monumenten, torens en andere oude gebouwen met schijnwerpers verlicht. Deze verlichting gebeurt vrijwel zonder uitzondering van beneden af. Vaak wordt niet alleen het gebouw of brug belicht maar ook de hemel erboven. De gebruikte lampen zijn soms zo krachtig dat van kilometers afstand een cirkel van geel licht op de wolken erboven te zien is.

reclame
Reclame verlichting is overal. Alleen al de logo’s op de gebouwen die altijd blijven branden is een voorbeeld van reclameverlichting. De enorme billboards met flikkerende felle reclames flitsen aan je voorbij wanneer je ’s avonds en ’s nachts op de snelweg rijdt.

Bron: Platform Lichthinder

maghetwatminder-parkje

Deel op