Veiligheid

Veiligheid

Meer licht is niet meer veiligheid

Goede verlichting vergroot het gevoel van veiligheid waarbij de lichtsterkte er niet toe doet, zo blijkt uit onderzoek. Ook bij een laag lichtniveau voelt men zich veilig. Het Vondelpark in Amsterdam wordt om die reden niet verlicht. Daarnaast is het belangrijk gelijkmatig te verlichten, zodat er geen lichtbanen langs muren van donkerte ontstaan.

“De inbreker van tegenwoordig is niet langer de duistere schim die ’s nachts op pad gaat om, bijgelicht door een zaklamp, zijn slag te slaan. Hij doet dat overdag en vooral als de r in de maand is. Dat blijkt uit cijfers van het Beheersinstituut Politiekeurmerk Veilig Wonen dat huurders en woningbezitters adviseert over beveiliging van hun huizen.” Lees hier het hele artikel.

Gevoel van veiligheid

Uit veel onderzoek – vooral uit de Verenigde Staten en Engeland – komt naar voren dat het aantal misdrijven niet of nauwelijks door meer of minder licht wordt beïnvloed. In een rapport van het Amerikaanse Ministerie van Justitie bleek zelfs dat de misdaad op meer verlichte plekken juist was toegenomen i.p.v. afgenomen.

Een ander onderzoek betreft een ‘donkere-campus actie’ in Amerika. Hierbij doofde men de verlichting gedurende de hele nacht. Het gevolg was een opvallende daling van het vandalisme. Bij onderzoek naar de motieven en handelswijze van inbrekers blijkt verder dat licht voor hen handig is. Ze zijn immers verlost van de zaklamp die juist de aandacht kan trekken.

Wanneer een gebouw de hele nacht door verlicht wordt, valt het bijna niet meer op dat er iemand naar het gebouw toe loopt. Maar als het gebouw niet verlicht is en de bewegingsdetector schakelt een spot aan dan worden mensen gealarmeerd. Overigens, uit studies blijkt dat het grootste aantal inbraken overdag, in het volle licht gebeurt.