Sportveldverlichting

Sportveldverlichting

Mensen die overdag werken, willen vaak ’s avonds ontspannen. De laatste jaren worden sportvelden dan ook almaar langer verlicht. Standaard worden grote schijnwerpers gebruikt, soms met meerdere lampen.

Wie doet het licht uit?
De kwaliteit van de armaturen op de lichtmasten neemt toe. De armaturen zijn al beter in staat om het licht goed te richten op het veld en niet omhoog of naar de omgeving. De directe hinder naar de omwonenden wordt daardoor minder. Ook is belangrijk dat de verlichting wordt gedoofd als er niet meer wordt gesport.

De totale hoeveelheid licht neemt echter nog steeds hard toe en dat heeft een aantal oorzaken. Ten eerste leggen gemeenten bij herstructureringen van oude sportparken steeds meer velden aan die ook verlicht worden. De velden liggen vaak aan de rand van een dorp of stad waardoor het licht zich vrij naar de omgeving kan verspreiden. Ook zijn onlangs de normen verhoogd over hoe bijvoorbeeld een voetbalveld verlicht moet worden, waardoor tegenwoordig rondom een veld geen vier maar zes of acht masten staan.

Specifieke regels voor sportveldverlichting
De regelgeving voor sportveldverlichting valt onder het Activiteitenbesluit. Hierin staat gedurende welke tijden het veld verlicht mag worden. In het voorschrift ligt vast dat tussen 23:00 en 07:00 uur geen licht mag branden als er geen sport wordt beoefend of onderhoud wordt uitgevoerd. Hierbij zijn twee uitzonderingen, namelijk toernooien en maatwerkvoorschriften (als particulieren hinder ondervinden en er dus ‘op maat’ voorschriften moeten worden gemaakt). Deze worden tevens geregeld via het Activiteitenbesluit, alleen via de zorgplicht, welke hieronder valt.

Er zijn dus nog geen specifieke eisen vastgelegd voor bijvoorbeeld armaturen.

Voor een aantal sporten zijn de richtlijnen inmiddels verder gespecificeerd, met daarbij in acht nemend dat niet elke sport evenveel licht nodig heeft. Dit is bijvoorbeeld gedaan voor hockey.

Een algemeen overzicht van de wetgeving omtrent lichthinder vind je hier.

Goed afgeschermde verlichting rondom het sportveld


Subsidieregelingen
Om de ontwikkeling naar duurzame energie bij sportverenigingen te stimuleren, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) ingesteld. Deze subsidie stelde sportverenigingen in staat om zelf te investeren in energiebesparende maatregelen en loont de extra moeite. De EDS was geldig tot 2018, waarna de regeling is vervangen door de nieuwe Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.