Gevolgen

mens2

Gezondheid
Licht werkt verstorend op de mens. Sinds de komst van de elektrische lamp zijn mensen gemiddeld 1,5 uur korter gaan slapen. In verschillende onderzoeken zijn er relaties gelegd tussen lichtvervuiling en borstkanker, slaapstoornissen en stress. Uit onderzoek blijkt ook vooral dat men zich hindert aan het overvloedige licht. Kijk in het Handboek Licht/Donker voor een nadere toelichting van de onderzoeken die zijn uitgevoerd.

Esthetiek
Het besef van de relatie tussen heelal en mens is een belangrijke erfenis die in alle culturen een rol speelt en gespeeld heeft. Helaas is onze westerse cultuur als eerste bezig dit besef van de relatie tussen heelal en mens te verliezen.

Economie
Wat vaak over het hoofd wordt gezien is de hoeveelheid geld dat jaarlijks de duisternis in wordt gestraald. Heeft een gemeente al eens stil gestaan bij het feit dat de verlichting van één kerktoren met een vijftal schijnwerpers jaarlijks zo’n € 700,- aan energie kost? Datzelfde geldt natuurlijk voor het aanstralen van bedrijfspanden waar vaak een nog grotere hoeveelheid licht en dus geld wordt gebruikt.

dier
Vogels, insecten en amfibieën
Buitenverlichting beïnvloedt het gedrag van deze dieren door desoriëntatie, afstoting en aantrekking. Hun oriëntatie wordt verstoord, waardoor hun energiebalans wordt aangetast. Of ze worden uit hun winterslaap gehouden. Hierdoor neemt de kans op uitputting en sterfte toe.
Voor vogels is licht de belangrijkste prikkel voor het timen van hun activiteit. Nachtelijk kunstlicht veranderd de natuurlijke licht-donker cyclus. Daardoor kan de betrouwbaarheid van licht als prikkel verzwakken.

Trekvogels
Plotselinge lichtbronnen (schijnwerpers, skybeamers) geven een schrikreactie. Trekvogels wijken hierdoor af van hun oorspronkelijke richting. Ze verminderen hun snelheid en proberen de lichtstralen verticaal te vermijden. De invloed van deze lichtstralen zijn tot op een kilometer merkbaar en deze treedt op onder alle weersomstandigheden. Alle kleuren licht trekken vogels aan, maar wit en rood licht veruit de meeste. Lees hier meer over de invloed van licht op natuur, mens en dier.

Ook boorplatformen en hun verlichting hebben grote gevolgen op trekvogels. Uit onderzoek blijkt dat van de 50 miljoen trekvogels die over de Noordzee reizen, er 6 miljoen gehinderd worden door de boorplatformen. Bij bewolking kunnen de trekvogels niet meer aan de hand van de sterrenhemel navigeren en worden ze aangetrokken door het kunstmatige licht. De meest heftigste waarneming was toen 100.000 koperwieken cirkelden rond 1 platform. Lees hier meer over de gevolgen van verlichting op boorplatformen.

Nachtvlinders
Nachtvlinders hebben veel last van nachtelijk licht. De lampen trekken ze aan, waardoor ze beter zichtbaar zijn voor dieren die op hun jagen. Bovendien raakt hun biologische klok in de war. Meer informatie over de gevolgen van kunstlicht voor nachtvlinders is te lezen in dit artikel.

Vleermuizen
Vleermuisogen  zijn gevoeliger voor wit en blauw licht dan voor rood licht. Kleuren aan de rode kant van het spectrum worden minder goed of helemaal niet waargenomen door vleermuizen. Wit en groen licht hebben een vergelijkbaar groot negatief effect op vleermuizen. (Groen licht juist minder bij vogels) Op basis van deze kennis is een amberkleurige lamp ontwikkeld: deze heeft een oranje-rode kleur.  Lees hier meer over de invloed van licht op natuur, mens en dier.

natuur

Planten
Planten worden gestuurd door licht. Door continue belichting kunnen sommige planten niet groeien. Andere planten vertonen groei ontwijkend gedrag. Dit onderzoek toont de nadelige effecten op flora en fauna door licht.

Sterren
De Melkweg is in steden in Nederland niet meer te zien. Door de overvloedige verlichting die omhoog schijnt worden de zwakkere sterren overstraald en is de prachtige sterrenhemel onzichtbaar geworden.

Verkeersveiligheid
Uit onderzoek blijkt dat meer verlichting van wegen vaak leidt tot meer ongelukken. Zo gebeuren er in België twee keer zoveel ongelukken als in Nederland, terwijl de verlichting daar hoger is afgesteld en bijna alle snelwegen verlicht zijn. Het gevaar zit hem in het plots opduiken van verlichte objecten, zoals lantaarns digitale reclameborden. Het felle licht verblindt de autorijders voor korte tijd, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Ook wordt er bij meer verlichting harder gereden, waardoor er meer ongelukken gebeuren.
Om de verkeersveiligheid te behouden is het belangrijk om de toename van digitale reclameborden tegen te gaan en om straatverlichting verantwoord te installeren.

 

Factsheet

Hier vind je een interessant artikel over de gevolgen van lichtvervuiling. Harde feiten en statistieken wijzen in dit artikel op duidelijke overlast van lichthinder. In deze factsheet valt te lezen over gezondheid van mens en dier, verschillende kleuren van licht en de reactie van dieren hierop, en wat we kunnen doen om dit aan te pakken.

Deel op