Economie

Economie

De 24-uurs Economie

Onze samenleving streeft naar een 24-uurs economie waarbij werken, leven en recreëren ook in de nachtelijke periode plaats kunnen vinden. De noodzakelijke verplaatsing van de mens tussen de verschillende locaties vindt in deze 24-uurs economie vaak in de donkere periode van de dag plaats.

Individuele veiligheid speelt een belangrijke rol in het economisch systeem. Daarnaast dienen mensen zich bij de verplaatsing ook te kunnen oriënteren in de omgeving. Ook de beveiliging van bedrijven vereist goede verlichting die controle van panden en terreinen mogelijk maakt.

 

Economische Voordelen

Economisch gezien wordt verlichting in de donkere periode van de dag dus belangrijk en zelfs noodzakelijk geacht. Er zijn echter ook negatieve economische effecten te noemen met betrekking tot verlichting. Besparing op energie is een doel van het Nederlandse en Europese milieubeleid. Voor veel afnemers van energie zijn de ‘milieuvriendelijke’ aspecten meestal niet van doorslaggevend belang, maar in de concurrentiestrijd tussen bedrijven wordt dit steeds vaker een aandachtspunt.

Speciale eco-keurmerken kunnen voor klanten een aanleiding zijn om voor een bepaald product of bedrijf te kiezen. Deze concurrentieoverwegingen kunnen een economisch-financieel gevolg hebben in het bedrijfsleven. De ‘milieuvriendlijke’ aspecten hebben voor bedrijven en overheden dan ook meestal een financiële achterliggende gedachte. Directe besparing op verlichting, en dus energie, kan de elektriciteitskosten aanzienlijk verminderen.

Teveel LED

Ledlampen zijn efficiënter dan gloeilampen en spaarlampen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze het energieverbruik doen dalen. Spaarlampen worden steeds vaker als een overgangstechnologie beschouwd, LED’s zijn de toekomst. Ledlampen zijn zuiniger en gaan langer mee dan spaarlampen, en ze bevatten geen kwik of andere schadelijke stoffen.

Witte LED’s – de lampen die we nodig hebben om ons interieur te verlichten – zijn momenteel nog te zwak en te duur om een volwaardig alternatief te zijn voor de gloeilamp of de spaarlamp. Het succes van gekleurde ledverlichting is echter al een feit. En die belooft het energieverbruik alleen maar de hoogte in te jagen, want ze introduceert verlichting waar voorheen geen verlichting was.

Een gebouw inpakken met duizenden gekleurde LED’s is een nieuwe decoratieve trend in de hedendaagse architectuur. De ledlampen vervangen geen gloeilampen of spaarlampen, ze vervangen een niet-verlichte gevel.

LED’s zijn een goed voorbeeld van de energie-efficiëntie paradox. Kort samengevat zegt deze (economische) wet dat zuiniger apparatuur vaak nieuwe toepassingen of een intensiever gebruik als gevolg heeft, waardoor het totale energieverbruik terug op het zelfde niveau komt te liggen, of zelfs stijgt vergeleken met de situatie voor de komst van de zuiniger technologie.
(Bron: Lowtech Magazine)