Reclame verlichting

Reclame-verlichting

Door de steeds toenemende druk van concurrentie moeten bedrijven opvallen voor hun klanten. Reclame is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Dit, gecombineerd met het streven naar een 24-uurs economie, zorgt ervoor dat reclame ook in de nachtelijke periode te zien moet zijn.

Sneeuwbaleffect
In de strijd om de meeste klandizie te trekken proberen bedrijven elkaar te overtreffen. Om nog meer op te vallen dan de concurrent worden vaak lampen geïnstalleerd met een hoog vermogen. Reclameverlichting bestaat vaak uit felgekleurde en knipperende (neon)lampen. Als de borden van binnenuit worden verlicht, zijn vooral witte borden erg helder. Dit veroorzaakt een sneeuwbaleffect waardoor reclameborden en gevels vaak overbelicht zijn.

Voor gemeenten vormt reclame vaak een interesse-conflict. Alhoewel reclame lichthinder veroorzaakt, is het ook een bron van inkomsten, wat verbieden haast onmogelijk maakt.

De Hofweg/Spui in Den Haag. Beeld: Pieter Musterd

  

Langs de snelweg
Reclame is tegenwoordig overal te vinden. In bushokjes, op zuilen door de stad, en ook langs de autosnelweg. In Nederland mag niet zomaar elke vorm van reclame langs de snelweg worden geadverteerd, daar is toestemming van Rijkswaterstaat voor nodig én men moet zich houden aan de richtlijnen van Rijkswaterstaat en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hierin staat bijvoorbeeld dat er geen filmpjes getoond mogen worden, omdat dit teveel afleiding veroorzaakt.

Het is echter nog niet bekend in hoeverre reclame weggebruikers negatief beïnvloedt in hun rijgedrag, maar er is wel al naar voren gekomen dat het licht hinderlijk en verblindend kan werken. Een samenvatting van de meest recente literatuur hierover vindt u hier. Niet alleen weggebruikers, zelfs buurtbewoners hebben soms last van het licht, zoals bij de reclamezuil langs de A12 bij Zoetermeer het geval was.

Beeld: Sotto le Stelle

 

Skybeamers
Een extreme vorm van reclame is het gebruik van de nachthemel als uithangbord. Steeds vaker worden zogenaamde skybeamers geplaatst, ook bij grote evenementen zoals festivals. De straal geeft lichte vlekken op (laaghangende) bewolking en echte stralen als er veel waterdamp of andere deeltjes in de atmosfeer aanwezig zijn. Hoewel het energiegebruik relatief gering is, veroorzaken skybeamers veel hinder. Lees er hier meer over.

Oplossingen
Er zijn meerdere manieren om lichthinder door reclame te verminderen zijn. Zo kan men denken aan het dimmen van de lichten (een lagere felheid) of bijvoorbeeld het doven ervan na 23.00 uur. Daarnaast is een donkere achtergrond vriendelijker voor het oog en minder afleidend. Borden die van buitenaf worden verlicht, kunnen het beste van bovenaf verlicht worden, in plaats van onderaf.

Kunst
De serie Billboards van de Slowaakse fotograaf Branislav Kropilak laat reclameborden van een ongewone kant zien.