Meldpunt lichthinder populair: 355 meldingen binnen een jaar

23 september 2021

Meldpunt lichthinder populair: 355 meldingen in nog geen jaar tijd

Via het meldpunt ‘’Maghetlichtuit.nl’’ komen bijna dagelijks meldingen van lichthinder binnen. Veel bedrijven en gemeentes laten onnodig lang het licht branden in de nacht. Dit zorgt vaak voor overlast voor mens en dier. Sinds de oprichting van het meldpunt in oktober vorig jaar zijn er al 355 meldingen binnengekomen. De verschillen tussen regio’s zijn daarbij groot, maar gelukkig zijn er in elke provincie veroorzakers die de lichthinder aanpakken om zo de overlast te verminderen.

Mag het licht uit?

Vorig jaar zijn er met de Nacht van de Nacht campagne meer dan 1300 foto’s gemaakt van bedrijfspanden in de nacht. Daaruit is gebleken dat maar liefst 72% van alle bedrijven onnodig verlichting laat branden. Dit gaat zowel om verlichting binnenin de gebouwen als om de aanlichting van de gebouwen. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er veel reacties binnengekomen van mensen die lichthinder ervaren. In oktober 2020 is daarom het meldpunt ‘’Mag het licht uit’’ in het leven geroepen.

Twee voorbeelden van onnodige verlichting: Sportveld de Mors in Delden (links) en Zwitserleven in Amstelveen (rechts).

355 meldingen in nog geen jaar tijd

Sinds de oprichting van dit meldpunt zijn er maar liefst 355 meldingen van lichthinder binnengekomen. 77% van deze meldingen gaat over bedrijfsverlichting, zoals de verlichting van kantoorpanden, appartementencomplexen en etalages. Een aanzienlijk kleiner deel van de meldingen, te weten 21%, gaat over openbare verlichting, zoals straatlantaarns. De rest van de meldingen betreft particuliere verlichting, zoals lampen in de tuin.

Regionale verschillen

De verschillen van deze lichthinder per regio zijn groot. De meeste meldingen komen uit Noord-Holland (64), Gelderland (56) en Zuid-Holland (42). Deze provincies zijn samen goed voor bijna de helft van het aantal meldingen. De regio’s Flevoland, Limburg en Groningen lijken daarentegen een stuk minder lichtvervuilend te zijn met respectievelijk 3, 16 en 21 meldingen van lichthinder.

Opgeloste casussen

Een aantal veroorzakers van lichthinder tonen begrip voor de overlast waar onnodige verlichting toe kan leiden. Er zijn tot nu toe 19 bedrijven en gemeentes geweest die de lichthinder hebben opgelost. Sommige veroorzakers hebben dit gedaan door lampen te doven, zoals het Wateringse Veld College in Den Haag en een kantoor van Univé in Dokkum. Soms is het licht afschermen ook een goede oplossing. Zo heeft de Hoogeveense Hockeyclub laten weten de lampen van het sportveld op zo’n manier af te stellen dat alleen het veld wordt verlicht en strooilicht wordt voorkomen. Praktische oplossingen dus die zowel de melder als de veroorzaker van lichthinder tegemoet komen! Naast het volledig doven of afschermen van verlichting, is dimmen ook nog een optie. Zo heeft de provincie Zeeland aangegeven de lantaarns op een rotonde in Veere te zullen dimmen en de kleur van het licht warmer te maken. Het bleek hier te gaan om nieuwe verlichting die nog niet goed afgesteld stond.

Al met al zijn er al een aantal bedrijven en gemeentes die het goede voorbeeld geven, maar zouden er nog veel meer in hun voetsporen kunnen treden.