Raadsbrede steun in Utrecht om lichtvervuiling te verminderen

24 juli 2017

In Utrecht heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om lichtvervuiling te verminderen. Er worden geen lichtmasten meer geplaatst die uitstralen naar boven, naar groen of water. Voor bestaande situaties wordt, in overleg met bewoners en wijkraden, gekeken of de armaturen kunnen worden afgeschermd van de natuur. De eerste resultaten daarvan moeten nog dit jaar zichtbaar worden op straat. Sportclubs krijgen technische ondersteuning bij afschermen van veldverlichting van de omgeving.

Licht in de natuur is schadelijk. Vogels gaan te vroeg broeden, nachtdieren als uilen, vleermuizen en nachtvlinders lijden er onder. Gemeente Utrecht heeft al sinds 2009 beleid om lichtvervuiling te voorkomen. In nieuwe wijken, zoals Leidsche Rijn, is te zien dat er in de praktijk weinig van terechtkomt: de straatverlichting rondom het Máximapark straalt bijvoorbeld vér het park in. Langs de Melissekade liggen zelfs grondspots.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad het aantal benodigde handtekeningen voor een gemeentebreed burgerinitaitief verlaagd naar 250 handtekeningen. Het natuur- en milieuplatform Leidsche Rijn is daarop, samen met het Milieucentrum Utrecht, een burgerinitiatief ‘Iedere Dag verdient een Nacht van de Nacht’ begonnen om de lichtvervuiling in de hele gemeente te verminderen. Ook in nieuwe situaties in Utrecht wordt te weinig rekening gehouden met lichtvervuiling. De initiatiefnemers hebben hun verzoek, vergezeld van zo’n 300 handtekeningen, in november 2016 aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna volgden overleggen met ambtenaren en de wethouder, Kees Geldof, over wat haalbaar is en wat niet. Veel bleek haalbaar.

Dat leidde al eerder tot een flink aantal toezeggingen van de gemeente en nu, bij de behandeling door de Raad, tot een raadsbreed aangenomen motie. Er blijft gewoon overal goede straatverlichting, maar vanaf nu wordt ervoor gezorgd dat het alleen daar schijnt waar het nodig is, en niet meer uitstraalt naar plekken die donker kunnen blijven. Er zal, door een motie van de SP, ook gekeken worden of de grondspots uit kunnen.