Arnhemmers staan open voor donkerdere parken

30 juni 2015

Inwoners van Arnhem zijn in meerderheid tevreden over de verlichting van stadsparken. Tegelijkertijd is er groot draagvlak om de verlichting te verminderen of de kleuren aan te passen ten behoeve van de dierenwereld. Dit blijkt uit een rapport over verlichting in Arnhemse parken dat Milieudefensie Arnhem onlangs presenteerde.

Het onderzoek is verricht door Frank van Leeuwen in het kader van zijn studie Landscape and Environment aan de Hogeschool Inholland in Delft.  Aanleiding voor het onderzoek was de wens van Milieudefensie om meer inzicht te krijgen in lichthinder, maar ook het daaraan gerelateerde gevoel van veiligheid. Van Leeuwen deed onderzoek naar verlichting in de parken Immerloo, Klarenbeek, Presikhaaf en Sonsbeek.

Lichthinder bij dieren
Licht heeft een spectrum. Mensen kunnen de kleuren rood tot en met violet zien. Dat kan voor dieren anders zijn. Hierop is het idee gebaseerd dat verschillende kleuren verlichting de verstoring voor dieren kan verminderen. Veel dieren hebben last van wit licht dat van straatlantaarns afkomstig is, maar wit licht is een combinatie van verschillende kleuren licht. Dieren hebben vaak maar last van een paar bepaalde kleuren licht die in wit licht voorkomen. Vogels zien bijvoorbeeld de kleur rood goed. Bij vogels heeft groen licht een gunstig effect omdat daar weinig rood in zit. De kleuren die gezien worden verschillen per dier(soort). Het is dus niet zo dat er een kleur is die dieren  allemaal niet zien.

Arnhemse enquête
De Arnhemse enquête laat zien dat 78,4% van de 264 respondenten voor de maatregel zijn die de lichthoeveelheid in parken vermindert en dat 83,1% een andere kleur verlichting niet erg zou vinden. Verder ervaart 77,5% van de mensen de verlichting goed tot zeer goed.

Waardevol rapport
De Arnhemse nachtburgemeester Jeroen Glissenaar wil graag dat mensen de donkerte van de nacht weer gaan waarderen. “Mensen gaan steeds meer puur leven. Denk aan gezond eten, buiten spelen, buiten recreëren. Daar hoort ook de kwaliteit donkere nacht bij.”  Tijdens de overhandiging van het rapport onlangs noemde de nachtburgemeester het een waardevol rapport. “Het vormt een mooie onderlegger voor het beleid van de gemeente Arnhem.”