Uitvoeringsprogramma Dark Sky Waddengebied

29 mei 2017

 

Een groot congres in 2018, nachtelijke wandelingen, sterrenschuren, duisternistuinen en pelgrimsroutes. Het is een greep uit het nieuwe uitvoeringsprogramma voor Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en stichting Feel The Night hebben een eerste versie afgerond van het uitvoeringsprogramma voor Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Het uitvoeringsprogramma is in nauwe samenwerking opgesteld met het internationale programma van NightLight dat getrokken wordt door de Provincie Fryslân.

In het uitvoeringsprogramma staat wie er aan meewerken en wat ieders rol is. Het doel is uiteindelijk om te komen tot:

+ meer duisternis in het Waddengebied (goed voor mens en dier);
+ betere beleving van duisternis;
+ meer bewustwording over duisternis.

Het uitvoeringsprogramma, dat je hieronder kunt downloaden, is een levend document dat kan groeien met meer en meer concrete projecten. ,,Het is tijd om nu door te pakken”, zegt projectleider Titian Oterdoom namens het PRW. ,,Het is nog een betrekkelijk vroeg stadium, maar we kunnen alvast beginnen. Dat geeft energie aan iedereen die hier mee bezig is.”

Zo haalde de ontwikkeling van een sterrenschuur (starbarn) op Zwarte Haan onlangs al het regionale nieuws. Als deze proef een succes wordt, komen er in het hele Waddengebied plekken waar je via een telescoop kunt genieten van het nachtelijk duister.

Download hier het programma