Siemens dooft de lichten: “Sustainability is our guiding principle”

9 juli 2015

Foto door Ivan Erzhikoff

Tijdens de Nacht van de Nacht dooft Siemens in al haar panden de verlichting, met uitzondering van wat nodig is met betrekking tot de veiligheid. Dit is geen uitzondering voor Siemens. Veel van de
verlichting is al automatisch geregeld in verband met hun voortdurende zorg voor het milieu.
Siemens kernwaarden daarbij zijn: verantwoordelijk, excellent en innovatief.

Met een wereldwijde omzet in 2012 van ruim 78 miljard, is Siemens een leidende speler op de wereldmarkt voor duurzame technologie. Een groot deel van de omzet bestaat uit een breed portfolio aan energiebesparende en milieuvriendelijke technologieën. Het aantal gepatenteerde uitvindingen van de Research& Development van Siemens bedroeg in het boekjaar 2012 bijna veertig per werkdag. Dankzij deze octrooien ontstaat technologie die ten goed komt aan mens en milieu. Krachtinstallaties die elektriciteit opwekken uit de wind. Fabrieken en gebouwen die alleen kleine hoeveelheden energie verbruiken, snelle milieuvriendelijke treinen. Technische toepassingen voor de
verlenging van de levensduur van windmolens. In de medische zorg hebben de patenten betere diagnoses van beroertes mogelijk gemaakt dankzij een sterk verbeterde beeldkwaliteit van magneetresonantie-opnamen.
Siemens, en dus ook Siemens Nederland, is daarmee een pionier in zowel de gehele energieketen, als op het vlak van industriële productiviteit, betaalbare en individuele gezondheidszorg en intelligente infrastructuuroplossingen.

Het Sustainability programma van Siemens Nederland verloopt volgens de volgende hoofdlijnen:
– toepassen van het portfolio en de engineering kennis in de Nederlandse economie.
– zuinig omgaan met grondstoffen en verminderen van uitstoot van CO2 en NOx.
– aangaan van een dialoog met stakeholders.
– acties op het gebied van goed burgerschap in de omgeving waarin wij werken.

Wij zijn ontzettend blij met de deelname van Siemens aan Nacht van de Nacht. De voortdurende zorg voor het milieu, die is opgenomen in de missie, visie en waarden van Siemens wereldwijd, is een inspiratie voor zakelijk Nederland.

Lees meer over de duurzame missie van Siemens op:
http://www.corporate.siemens.nl/nl/duurzaamheid/index.htm

Bronnen:
http://www.corporate.siemens.nl/nl/duurzaamheid/duurzaamheid-bij-siemens-nederland.htm
http://www.corporate.siemens.nl/nl/duurzaamheid/index.htm