Project ‘Bewust verlichten’ Provincie Overijssel

3 mei 2016

De Provincie Overijssel heeft het licht gezien en besloten dat het op veel plekken prima minder kan. Het project ‘Bewuster verlichten’ als resultaat, met als motto: ‘Donker waar het kan, verlichting waar het veilig en noodzakelijk is.’ Een aanwinst voor mens, dier en natuur!

Door het filmpje krijg je duidelijk inzicht in welke maatregelen de provincie allemaal heeft genomen en nog gaat nemen: