Za 24 okt 16e Nacht van de Nacht

16 juli 2020

Zet ‘m alvast in je agenda! Op zaterdag 24 oktober vindt de 16e Nacht van de Nacht plaats. En voor het eerst een Nacht van de Nacht waarin het Coronavirus ook een rol speelt. In oktober zal het virus nog niet verdwenen zijn. Daar zullen organisatoren van evenementen tijdens de Nacht van de Nacht rekening mee moeten houden. Een wandeling met een kleine groep in het bos zal makkelijker kunnen dan een lezing in een drukke zaal. We roepen alle organisatoren van activiteiten op om bij alle activiteiten de richtlijnen van het RIVM te hanteren.

algemeen
* Was vaak de handen en hoest of nies in de elleboog
* Blijf bij gezondheidsklachten thuis
* Schud geen handen en houd 1,5 m afstand
* Laat mensen van te voren reserveren en verzamel de mailadressen en mobiele nrs van iedereen

Voor buitenactiviteiten
* Laat iedereen 1,5 m afstand houden tot elkaar (behalve voor kinderen en mensen uit een huishouden)
* Bij een continue doorstroming van mensen, zoals een wandeling is er officieel geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen, maar houdt de groep kleiner dan normaal.
* In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is wordt gewerkt met een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.

Voor binnenactiviteiten
* In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in theater opstelling  heeft iedereen een vaste zitplaats en houdt iedereen 1,5 meter afstand. Doe altijd een gezondheidscheck en laat mensen reserveren zodat je hun gegevens hebt. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
* In grotere zalen of ruimtes mogen maximaal 50 personen bij elkaar kunnen komen en is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Zorg ervoor dat men rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed afstand kan houden.
* In binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals in musea, geldt ook een maximaal aantal van 50 personen. Laat reserveren en neem maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt bij de entree of wc’s.

De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst.

De Nacht van de Nacht promoot alle activiteiten die georganiseerd worden, door ze te vermelden op de site. Maar de organisatoren van de evenementen zelf zijn verantwoordelijk voor een goed verloop.

Kijk ook op de site van het RIVM

Alle organisatoren zijn verantwoordelijk voor hun eigen activiteit en de nacht van de nacht organisatie is hier niet verantwoordelijk voor.