Nachtelijke verlichting schadelijk voor plant, dier en mens

3 april 2018

 

Er worden veel onderzoeken gedaan naar lichtvervuiling – precies op het juiste moment, want de lichtvervuiling in de wereld neemt toe. Verschillende onderzoeken naar insecten, vogels, zoogdieren en planten geven gelijke resultaten aan. Met name langdurige nachtelijke verlichting blijkt schadelijk voor mens en dier. Vogels kunnen tijdens nachtelijke vluchten gevangen worden in lichtbundels van bijvoorbeeld boortorens en net zo lang verstoord rondjes vliegen tot ze dood neervallen. Ook mensen in nachtdiensten maken minder hormoon melatonine aan (een hormoon dat je weerstand verbetert en onder andere de kans op kanker verkleint)

Enkele voorbeelden

David Dominoni deed onderzoek naar de Merel in Duitsland. Wat bleek is dat merels in verlichte steden dagelijks 62 minuten langer bezig waren met hun dag. De gevolgen waren; een lagere levensverwachting vanwege een groter risico van roofdieren en een vermindering van aanbod van larven voor de jongen.

Ecoloog Kylie Robert deed vijf jaar lang onderzoek naar de kangoeroesoort ‘wallaby’ en ondervond dat deze dieren die beïnvloed waren door het licht een maand later bevielen van hun jongen vergeleken met de dieren in natuurlijk licht. Hierdoor loopt het leven niet gelijk met de natuurlijke cyclus van voedselaanbod en neemt de levensverwachting van de jongen af.

Ook insecten raken volledig in de war, onder andere Kevin Gaston onderzocht dit. Hierbij plaatsen ze een wit LED-licht in een voorheen onverlicht gebied. En  monitorden ze 62 procent minder insecten in het gebied. Sommige hiervan in de war door het licht, en anderen liever aangetrokken tot het licht dan de bloemen en planten.

En dit zijn nog maar enkele gevolgen van de overbelichting.

 

Doven of Dimmen

De oplossingen? Lichten doven of dimmen. Sinds de introductie van LED licht worden veel oude lampen vervangen. In eerste instantie is dit een positieve ontwikkeling (ze verbruiken zo’n 80% minder energie) maar omdat ze zuiniger zijn moeten we ze niet langer en feller laten branden. Ook dienen de armaturen goed afgesteld te zijn, zodat alleen het te verlichte object (bijv weg) verlicht wordt. LED verlichting bij goed gebruik en door ze op de juiste tijdstippen te dimmen en te doven bijdragen aan een vermindering van lichthinder. Daarbij zijn de keuzes van gemeenten, bedrijven en individuen van groot belang. Als we allemaal voorzichtiger zijn met waar en hoe we licht gebruiken kunnen we het probleem drastisch verminderen.

Lees het hele artikel op: KnowableMagazine