Mag het licht uit?

29 maart 2017

 

Utrecht moet meer doen om lichtvervuiling te voorkomen. Dat is de inzet van een debat afgelopen dinsdag in de Utrechtse gemeenteraad. Het debat is afgedwongen door een groep verontruste Utrechters, verenigd in het Milieuplatform Leidsche Rijn.

Veel dieren en sommige planten hebben last van de overvloedige verlichting in de stad. Met name in parken en bij ecologische hoofdroutes zou het licht veel minder kunnen. Maar er moet ook beter gekeken worden naar lantaarnpalen. Sommigen stralen een deel van hun licht omhoog, en dat is zinloos voor de mens, maar lastig voor trekvogels.

Burgerinitiatieflicht

De club verzamelde 250 handtekeningen en dwingt de raad daarmee over het onderwerp na te denken. De Utrechters willen onder meer dat de verlichting bij sportvelden beter wordt afgeschermd. Ook moet straatverlichting bij ecologische routes worden uitgeschakeld. De club vindt het bijvoorbeeld onzinnig dat er lampen boven een vijver bij station Terwijde branden.

Of de gemeenteraad warm loopt voor de plannen is nog maar de vraag. Vandaag is er in de voltallige raad over de plannen gesproken. Het was een positief en inhoudelijk goed gesprek en begin juni zal er een concreet voorstel komen.