RIVM brengt nachtelijke verlichting in kaart

14 juli 2013

De Atlas Leefomgeving biedt informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Gemeenten, provincies en het Rijk stellen deze beschikbaar voor geïnteresseerden en professionals. De Atlas bevat een aantal interessante kaarten op het gebied van nachtelijke verlichting.

ISS foto Nederland

Op deze foto ziet u Nederland bij nacht in 2012. De foto is samengesteld uit afzonderlijke foto’s die vanuit het International Space Station (ISS) zijn gemaakt door André Kuipers. Aangezien foto’s in het donker vaak een langere sluitertijd nodig hebben en het ISS met grote snelheid over de aarde trekt, is er een speciaal systeem ontwikkeld om toch scherpe foto’s te kunnen maken. Dit wordt ook wel het Nightpod systeem genoemd. Hierdoor zijn de foto’s scherp en zijn de afzonderlijke lichtbronnen, zoals kassen of woonwijken goed te onderscheiden.

Lichtemissie 2006 en 2012

Op de kaarten ziet u hoeveel licht er ‘s nachts in Nederland te zien was in 2006 en 2012, van bovenaf gezien. In gebieden die rood oplichten wordt veel licht uitgestoten, zoals in het kassengebied in Zuid-Holland. In andere gebieden, zoals in het noorden van Nederland, wordt afgezien van de steden weinig licht uitgestoten.

Hemelhelderheid

Ook heeft het RIVM de hemelhelderheid in kaart gebracht. De hemelhelderheid is zowel weergegeven in het aantal sterren dat op een bepaalde locatie te zien is, als in magnitude en het aantal milicandela per m2.