Lichthinder

21 mei 2015

Het activiteitenbesluit van het ministerie van milieu en infrastructuur stelt algemene regels aan bedrijven op het terrein van milieubeheer. Zo is in het activiteitenbesluit een algemene zorgplicht opgenomen. Onder deze zorgplicht valt ook het voorkomen van lichthinder.

De Vakgroep Lichtreclame van UNETO-VNI heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduidelijking in de toepassing van de inhoud van de regelgeving rond lichthinder. Ons rapport biedt een gemeenschappelijke taal voor zowel lichtreclame-installerende bedrijven als voor gemeentelijke beslissers c.q. vergunningenverstrekkers. Het is erop gericht dat metingen grotendeels overbodig zijn aangezien de vele verschillende soorten lichtreclame reeds zijn doorgemeten en via een tabel en een digitaal hulpmiddel goed in beeld te brengen zijn.

Rapport over lichthinder in digitale vorm beschikbaar
De lichthinder-rapporten van de Vakgroep Lichtreclame zijn vrij verkrijgbaar voor haar leden en voor gemeenteambtenaren die behoren tot de doelgroepen waarop de vakgroep zich richt. Er worden regelmatig aanvullende metingen verricht die een aanvulling zijn op de bestaande rapportages. Daarom heeft de Vakgroep Lichtreclame besloten het rapport Lichthinder, inclusief aanvullende metingen (laatste versie) in digitale vorm vrij beschikbaar te stellen aan geïnteresseerde partijen.

Bron: UNETO-VNI