Leek start pilot met LED

25 januari 2016

night-423013_1920
De gemeente Leek, gelegen in Groningen, wil overstappen naar duurzame straatverlichting. In het pilotproject is de openbare verlichting in acht straten in de kern van de gemeente vervangen voor nieuwe duurzame LED-verlichting.

De energiebesparing die dit oplevert draagt bij aan de klimaatveranderingsopgave waar ook de gemeente Leek voor staat. Het gaat om de Auwemalaan, de Lindensteinlaan, Oldenoert, Nijenoertweg, Beetke van Rasquertstraat, Richterenlaan, Burgemeester van Waninglaan en Grietenij. “Er zijn 324 nieuwe lichtmasten en armaturen geplaatst. In het kader van energiebesparing wordt er een dimregime toegepast, waarbij de lichthoeveelheid wordt afgestemd op de veiligheidsbehoefte”, aldus wethouder Hans Morssink. Er zijn drie verschillende dimregimes, afhankelijk van de functie van de mast. Zo heeft de ene mast een verkeersfunctie en de andere mast een sociale functie. Tussen 23.00 uur en 06.00 uur zal het dimregime van toepassing zijn.

Verkeersveiligheid

Waar de verkeersveiligheid van groot belang is, zoals op kruispunten, zal er tot slechts vijftig procent gedimd worden. “Op andere locaties zal het licht tot twintig procent gedimd worden of gaat het helemaal uit. Het dimregime staat per straat vermeld op de betreffende kaarten die geplaatst staan op de website Leek.nl. De ervaringen die worden opgedaan bij deze pilot worden gebruikt voor verdere aanpassingen van de openbare verlichting in de gemeente. “We willen ervaring opdoen, bewoners kunnen een belangrijke input leveren door ervaringen en belevingen van de nieuw geplaatste verlichting te delen”, aldus de wethouder.

Belevingsonderzoek

Met een belevingsonderzoek wil Leek onderzoeken wat als positief of negatief aan de nieuwe verlichting wordt ervaren. Bij de Auwemalaan staat de verkeersveiligheid centraal in het onderzoek. Bij de andere straten gaat het naast verkeersveiligheid ook om de sociale veiligheid. Tussen 29 januari en 10 februari komen medewerkers van Tauw Bv steekproefsgewijs langs in het pilotgebied om huis-aan-huis enquêtes af te nemen. De enquête zal ook digitaal beschikbaar worden gesteld in dezelfde periode op de gemeentelijke website.

BRON: Midweek