Duurzame Verlichtingstafel

19 augustus 2013

Op vrijdag 13 september 2013 organiseren Rijkswaterstaat Leefomgeving en het InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting (IGOV) in samenwerking met de gemeente Heerenveen ’s morgens een bijeenkomst van het IGOV-Innovatieplatform en ’s middags een Duurzame Verlichtingstafel.

De Duurzame Verlichtingstafel is vooral gericht op wethouders en gedeputeerden en heeft als thema ‘Alternatieven voor openbare verlichting’.

Doel van de Duurzame Verlichtingstafels is het initiëren van vervolgstappen voor de verduurzaming van de openbare verlichting in Nederland.

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn!

Programma

’s Morgens vindt een bijeenkomst plaats van het IGOV-innovatieplatform over de ontwikkeling van een strategische beleidsnotitie OVL gericht op de gemeentelijke verkiezingen in 2014 en een visie op de toekomst van OVL.
12:30 uur: Gezamenlijke lunch

’s Middags is de Duurzame Verlichtingstafel:

13:30 Inloop in de Raadszaal
13:45 Opening Martijn Vroom, ambassadeur Openbare Verlichting en wethouder Noordwijk
13:50 Paul Rutte, provincie Noord-Holland: (Actieve) markering
14:15 Piet Zijlstra, Kijlstra bestrating: Wegdekreflectie in binnenstedelijk gebied en onderzoek naar reflectie en monitoring
14:30 Jos Langkamp, provincie Groningen: Reflecterende banden langs de weg in het buitengebied in relatie met de OVL
14:45 Pauze
15:15 Studenten Lightchallenge team Heerenveen, duurzame trottoirband met verlichting erin

15:25 Age Hartsuiker, wethouder Heerenveen: Nieuwe visie op verlichting
15:45 Discussie:
– Alternatieven voor OVL, o.l.v. Martijn Vroom
– (Hoe) houdt de politiek de snelheid van het licht bij? (Vraag om input voor een strategische beleidsnotitie openbare verlichting t.b.v. gemeenteraadsverkiezingen 2014) o.l.v. Rob van Heur / Iris Dijkstra, IGOV-innovatieplatform
16:30 Borrel

Locatie

Raadszaal gemeentehuis Heerenveen, Crackstraat 2, 8441 ES Heerenveen

Doelgroep

De Duurzame Verlichtingstafel is speciaal gericht op wethouders en gedeputeerden. Andere geïnteresseerde medewerkers van overheden en bedrijven zijn welkom voor zover de capaciteit van de zaal het toelaat. Maximaal 1 aanmelding per bedrijf/marktpartij.

Aanmelden

Voor de Duurzame Verlichtingstafel kunt u zich gratis aanmelden door een e-mail te sturen naar openbareverlichting@rws.nl. Geef daarbij aan voor welk dagdeel u zich aanmeldt (bijeenkomst IGOV-innovatieplatform en/of Duurzame Verlichtingstafel) en of u wel of niet deelneemt aan de lunch.
Vermeld in de mail uw naam, functie, organisatie en e-mailadres.
Begin september ontvangt u een bevestiging met praktische details. Mocht het aantal aanmeldingen groter zijn dan de ruimte toelaat, dan hebben bestuurders van gemeenten en provincies en leden van het IGOV-Innovatieplatform voorrang.

Meer informatie vindt u op http://bit.ly/OVL13sept en http://www.innovatieplatformigov.nl.

Graag tot ziens op 13 september!