Doetinchem kiest voor donker

19 maart 2015

Donker waar mogelijk, licht waar nodig, dat is het uitgangspunt van het nieuwe openbare verlichtingsplan dat de Gemeente Doetinchem eind 2014 heeft vastgesteld. “De aanleg en het onderhoud van openbare verlichting kosten veel geld en het laten branden van de verlichting vergt veel energie. Bovendien kan er ook teveel licht zijn: sommige verlichting hindert de omgeving en in natuurgebieden is juist het ontbreken van licht heel waardevol”, aldus de gemeente op haar website.

In de praktijk betekent het dat de gemeente kiest voor verlichting die past bij de omgeving. “Energie wordt bespaard door de verlichting verantwoord te dimmen en verouderde verlichting waar mogelijk te vervangen door led-verlichting.” De komende jaren wil de gemeente extra aandacht besteden aan het beperken van overbodige verlichting, het verminderen van lichthinder en lichtvervuiling en het verduurzamen van de openbare verlichting. De besparing die het terugdringen van het energieverbruik oplevert, wordt ingezet voor duurzame oplossingen om nog meer energie te besparen.

De gemeente wil lichtvervuiling verder tegengaan door bewoners en bedrijven bewust te maken van het belang van duisternis. De gemeente zegt ook in gesprek te willen gaan met “eigenaren van opvallende en verstorende lichtbronnen om te bekijken welke (vaak eenvoudige) oplossingen de hinder kunnen verminderen.”

Download hier het Openbare verlichting beleidsplan van de Gemeente Doetinchem.