Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

19 december 2017

 

Eind 2016 is in Zwarte Haan door een groot aantal partijen in het Waddengebied de intentieverklaring Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied getekend om de duisternis in en om het Waddengebied te versterken. Met deze ondertekening spreken de betrokken organisaties uit zich in te spannen voor vergroting van bewustwording van het belang van duisternis voor mens en dier en voor het versterken van de duisternis in en om de Waddenzee, passend binnen de wet- en regelgeving en rekening houdend met economische belangen. Minder lichtuitstoot betekent minder verstoring van het dag en nacht ritme van organismen in de Waddenzee. Dit draagt bij aan het ongestoord functioneren van de natuur in het Waddengebied.

Onder de vlag van UNESCO werelderfgoed werken de betrokken organisaties gezamenlijk aan het versterken van duisternis. Maar waar heb je het dan precies over en hoe geef je invulling aan deze mooie ambitie? Om deze vragen te beantwoorden is dit rapport opgesteld, met de bedoeling om kennis te delen en mogelijkheden aan te reiken om vanuit de verschillende doelgroepen concrete maatregelen te kunnen nemen.

Het volledige rapport is hier te downloaden.

Ga voor meer informatie naar de website: Naar een Rijke Waddenzee

Effecten van lichtkleur - Dark Sky
Effecten van lichtkleur