Strandpaviljoen de Strandzot

Alle lichten op de locatie van Strandpaviljoen de Strandzot gaan uit tijdens de Nacht van de Nacht.