Het Belfort van Sluis

Het Belfort van Sluis dooft de lichten tijdens de Nacht van de Nacht tussen 20:00 en 23:00!