Folkshegeskoalle Terschelling

lichten in de zalen en waar het kan de buitenlichten