Gemeenten

Gemeenten

Openbare verlichting
Voor gemeenten zijn er veel technische mogelijkheden om openbare verlichting structureel zo aan te passen dat er minder lichthinder optreedt. Zo kunnen armaturen worden vervangen door andere armaturen die gerichter verlichten  en die voorkomen dat er licht de atmosfeer in schijnt of dat objecten onnodig worden verlicht. Ook zijn er allerlei mogelijkheden voor dynamische (slimme) verlichting. Het dimmen van de openbare verlichting op tijdstippen dat er weinig verkeer verwacht wordt (na middernacht bijvoorbeeld) of het plaatsen van sensoren die reageren op de hoeveelheid verkeer, op fietsers of op weersomstandigheden, zijn voorbeelden van mogelijkheden. Ook de lamp zelf kan veel verschil uit maken. Zo gebruikt LED verlichting minder energie dan veel van de conventionele lampen, is de levensduur langer en is de verlichting beter te richten. Ook kan het gebruikte spectrum van het licht een verschil in lichthinder/vervuiling maken. Een andere mogelijkheid is om reflectoren te gebruiken in plaats van verlichting. Vooral buiten de bebouwde kom is dit een geschikt alternatief. En dit is slechts een begin van de inventarisatie van de onuitputtelijke voorraad technische mogelijkheden tot vermindering van lichthinder.

Reclame- en sierverlichting
De mogelijkheden om reclame- en sierverlichting minder lichtvervuiling te laten opleveren zijn divers.  De meest voor de hand liggende methode bij sierverlichting is het niet aanlichten (van monumenten, openbare gebouwen, bruggen, kerken en torens) op momenten dat het toch niet gezien wordt. Na een bepaalde tijd, bijvoorbeeld middernacht, kan de verlichting uitgeschakeld worden. Ook kan er bij monumenten en kunstwerken gekozen worden voor aanlichting van boven naar beneden in plaats van het gebruik van grondspots. Dit brengt ook een aanzienlijke beperking van verstrooiing van licht met zich mee.

Reclameverlichting die in beheer is van de gemeente wordt vaak uitbesteed. Er wordt voor korte of langere tijd een contract aangegaan met een exploitant. Bij het aanbesteden of het verlengen van het contract kan de gemeente restricties opleggen aan de hand van hierboven genoemde maatregelen. Verlichting die in particulier beheer is, is moeilijker te controleren door de gemeente. Hier gaat het om het verlenen van vergunningen, die meestal een lange looptijd hebben. Een sprekend voorbeeld zijn de reclamezuilen langs snelwegen. Deze zorgen voor veel lichthinder in de directe omgeving. Gemeentes verlenen vergunningen voor het plaatsen van dergelijke reclamemasten. Door selectiever te zijn in het verlenen van nieuwe vergunningen voor reclamezuilen, of voorwaarden te stellen aan de vergunning kan energie bespaard worden en lichtvervuiling worden verminderd.

Door in de plaatselijke Algemene Plaatselijke Verordening een aanvullende eis te stellen (aantasting stadsgezicht), kunnen gemeenten skybeamers een halt toe roepen. In een aantal gemeenten is het gebruik van skybeamers zelfs verboden.